strona główna    linki    forum    kontakt   
   L I N K I

Linki

www.ioh.pl


Link do strony odkrywców piramid

www.piramidasunca.ba


Inne linki zagraniczne

www.bosnian-pyramid.com

www.bosnianpyramid.org

www.visoko.co.ba/?go=piramida


Artykuły - ang

www.archaeology.org/online/features/osmanagic

news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5322894.stm


Polskie

www.wrzuta.pl/film/2QEg4HqLzK

przewodnik.onet.pl/1104,1660,1364179,artykul.html

archeowiesci.blox.pl/2006/09/Piramidy-na-Ukrainie.html

archeowiesci.blox.pl/2006/06/Piramidy-w-Bosni-raport.html

pl.wikipedia.org/wiki/Piramidy_w_Bo%C5%9Bni

serwisy.gazeta.pl/nauka/1,37469,3287638.html

serwisy.gazeta.pl/nauka/1,37469,3287638.html

pl.wikipedia.org/wiki/Piramidy_w_Bo%C5%9Bni#Hipotezy_Osmagani.C4.87a

www.wprost.pl/ar/?O=91329&C=57

wiadomosci.o2.pl/?s=513&t=7527O R G A N I Z A T O R


S P O N S O R Z Y

S P O N S O R
W Y S T A W Y   Z D J Ę Ć


W S P Ó Ł P R A C A

Zdjęcia użyte w projekcie serwisie umieszczono dzięki uprzejmości portalu Piramida Sunca